ESERLERİ

ESERLERİ
0
Düzmece Mustafa

Daha Önce “Kanlı Düğün”, “Uzunca Sevindik” ve “Kırık Kılıç” isimli romanlarla Osmanlı tarihini kronolojik bir tertib ile Yıldırım Beyazıd Devri…

ESERLERİ
0
İthaflı Fıkralar

Bu eserin yazarı, ciddî bir dâvanın takipçisi bulunmasından dolayı gençlik yıllarından beri latifeyi soğuk karşılamış olmakla itham edile gelmiştir. Buna…

ESERLERİ
0
Gurbet İçinde Gurbet

Ben resmi bir hizmet olarak “köy muhtarlığı” bile yapmış değilim.Fakat hayatımın en az elli yılı, muazzez “İslam Davası” yolunda cephedeki…

ESERLERİ
0
Ermeni Mezâlimi

Tarih boyunca fethettiği her ülkeye âdalet, huzur ve saâdet götürmüş olan Osmanlı’nın na-hak yere Ermeniler’e zulüm etmiş olmakla itham edilmelerinin…

ESERLERİ
0
Üç Hilâfetçi Şahsiyet

1400 yıllık İslâm Tarihi’nin en dehşetengiz hâilesi «Hilâfet’in İlgası»dır. Böyle bir felâket karşısında zîkudret makam sahiplerine dalkavukluk yapan çoğu sarıklı…