ESERLERİ

ESERLERİ
0
İslâm Yazısı’na Dâir

İslâm harfleri bütün müslümanların müşterek malıdır!… Din ve tarihin engin iklimine açılmak büyük bir devletin vârisi olduğunu hissetmek, Dünya mes’elelerine…

ESERLERİ
0
Cemre -Şiir-

Aziz Genç!… Gerçek San’at ve hassaten şiir, davamızın en ehemmiyetli mes’elelerinden biridir. Onu da her şey gibi bir fabrikasyon ucuzluğuna…

ESERLERİ
0
İslâmcı Gençliğin El Kitabı

İslâmcı gençler, İbrahimî bir mezharîyetle, asrî nemrutların dehşetengiz(dehşet verici) mânevî ateşlerinde yanmayan Muhammedî goncalardır!.. Bu nâçiz eser, onların mes’ud gülistanında…

ESERLERİ
0
Kırık Kılıç

Yıldırım Beyazıt devrini, anlatan tarihî roman. -Bu da bir hapishâne mahsûlü olup kronolojik olarak yukarıda tanıtılmış bulunan Uzunca Sevindik isimli…

ESERLERİ
0
Uzunca Sevindik

Bizi biz yapan yüce dinimiz, sağlam ahlâkımız ve ananelerimiz tarihî bir hava içerisinde ve roman şeklinde anlatılmaktadır.-Bu da bir hapishâne…

ESERLERİ
0
Kanlı Düğün

Bir zaman çerçevesinde Osmanlı Devleti’nin kurtuluş yıllarını yaşatan, soluk soluğa okunacak tarihî bir roman!.. -Bir hapishâne mahsûlü-(Eskişehir askerî cezaevinde yazılmıştır.