Trabzon Meb’usu Şehid-i Muazzez Ali Şükrü Bey

0

Ali-Şükrü-Bey-600x900-500x500Bir “İbret Meşreri” olan tarihin ehemmiyeti içinde yaşadığımız hadiselerin sebep ve neticeelri itibariyle daha berrak bir sürette kavranmasına ve istikbalim emniyet bahşedecek bir tarzda istikametlendirilmesine yaramasındadır. Türkiyemizde onun ihtimal bu rolü oynamasını istemeyenler vukuatı kasden ve adeta girft bir bilmece haline getirmişlerdir.

Gariptir ki, binlerce yıllık millî tarihimizin en karanlık ve karışık devresini; vesâikin son derecede az olduğu eski ve uzak başlangıç zamanları değil de, son yüz yıllık kısım teşkil etmektedir. Bu devrenin siyâsî ricali arasında en kahraman sima – hiç şüphesiz – Ali Şükrü Bey merhumdur. Feci bir sûikasde mâruz kalmış olan merhumun acıklı hayat hikâyesi vesilesiyle bir devrin iç yüzünü kapatan perdeyi aralamak imkânını bulacaksınız !..

SATIN AL

YURTDIŞINDAN SATIN AL

Share.