CHP’NİN GÜNAH GALERİSİNDEN SAYFALAR

0

chpningunahgalerisiMillî hâfızamızı tazeliyoruz !..

Bu eserin (Altı Oku İslâmî İmanın Altı Şartı Yerine Konulmak Üzere İcad Edilmiş Olan: CHP’NİN GÜNAH GALERİSİNDEN SAYFALAR) muhtevası eski ve yeni (günümüz) chp’sinin bahr-i bi payan (ucu bucağı olmayan) günah galerisini sadece vesika serdederek gözler önğüne sermektir. Tarihî bir arşiv niteliği taşıyan bu eser halkımız ve tarihçilerimiz için tam bir kaynak eser husûsiyeti taşımaktadır.

SATIN AL

YURTDIŞINDAN SATIN AL

Share.