Geçmiş Günü Elerken C.2

0

Geçmiş-günü-elerken-II-WEB-500x500Ben büyük ölçüde siyasî ve içtimâi hadiselere dâhil olmuş değilim. Bu keyfiyet resmî makam itibariyledir. Ancak ülkemizdeki Îslâmî hareketin seyri içinde yaklaşık elli yılımın geçmiş olduğu düşünülerse hâtıralarımın muazzez davamızın gelişme seyrini kavramak hususunda hâiz olduğu ehemmiyet kolayca anlaşılır.

Yüce rabbime ve beni takib etmiş olanlara mâlum olduğu üzere hayatımı “korku” ve “menfaat”in üstünde yaşadım. Bununla beraber bu eserde yazılanların çıplak gerçekler olduğu sanılmamalıdır! .

Hayat kudret kalemi ile yazılmış bir roman gibidir. Ben bu eserle sizi 1933 – 1960 arasındaki hadiselerini ihtiva eden birinci cildi takiben sizlere sunulan bu ikinci cilde de 1960-1980 arasının maceralarını bulacaksınız.

SATIN AL

YURTDIŞINDAN SATIN AL

Share.