Hayat Felsefesi Yâhud Yaşamak Sanatı

0

hayat_felsefesi-180x180-500x500Nazarî olan ilmin tatbîkâtı “San’at” veya “Fen”dir. Felsefe ise, aslında sırf akla dayanarak hayat ve kâinâtı îzâh eden bir fikir sistemi olduğu halde umûmîyetle bir zihniyeti ifâde etmek için de kullanılır.

İşte biz de eserimizi bu iki kelimenin tatbîkât ve zihniyet tarzındaki anlaşılışını esas alarak isimlendirdik. Takrîben iki yüz yıldan beri buhrandan buhrana sürüklenen cemiyetimizde, fikrî muhtevâları vahim bir sûrette sakatlatılmış olan gençlerimize, hayatlarını verimli kılacak belli başlı prensiplerle onların amelî hayâta aksediş şekillerini birlikte sunmaya çalıştık.

SATIN AL

YURTDIŞINDAN SATIN AL

Share.