TÜRKİYE’DE HÂLÂ HÂKİMLER VARMIŞ

0

Bizi takip edenlerin hatırlayacağı üzere “Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri” isimli eserimizin III. Cild’inde F. Gülen hakkında bazı tahlillerde bulunmuş ve bu arada devletin resmî raporlarında “ERMENİ” olduğuna dâir bir iddianın o güne kadar tekzip edilmemiş olmasına (hâlâ da tekzip edilmiş değildir!) işaretle bunun hayreti mucip olduğunu yazmıştık. Bu beyanımız üzerine kendisi bize İstanbul’da bir dava açtığı gibi iki kardeşi ve amcası da Erzurum’da kendilerine Ermenilik isnad ettiğimiz isnadıyla birer tazminat davası açmışlardı. Bu davalar ihtimal bir paralelci hâkime düşmüş olmalıydı ki; üçü birleştirilerek şipşak karara bağlanmış ve biz her davadan 10.000’er tazminata mahkûm olmuştuk. Davacılar temyiz neticesini beklemeden hükmedilen bu para cezasını icraya koymuş ve bizden FAİZİYLE BİRLİKTE talep etmişlerdi. Tarafımızdan ödenen 30.000 küsur liranın makbuzu ve müddeilerin bunu KANUNİ FAİZİYLE BİRLİKTE talep ettiklerine dâir vesâiki evvelce sitemizde yayınlamıştık.

Şimdi ise Temyiz Mahkemesi 4.Hukuk Dâiresi bu davayı lehimize olarak bozmuş bulunmaktadır. Buna dâir esbab-ı mucibeli kararı dikkatlerinize arz ediyoruz.

YARGITAY ILAMI

Dosyaları indirmek için İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi Farklı Kaydet deyiniz.

ESERİ TEMİN ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ….

TAHRİF-3-500x500

Share.