Musul’da Dokuz Hata

0

On iki sene evvel yazılmış olan bu yazıya bugün 17 Haziran 2014 itibariyle ilâve edilecek pek fazla bir şey yoktur. Görünen odur ki; Irak bizim baştan beri iddia ettiğimiz üzere parçalanacaktır. Zirâ İsrail’in menfaati bunu gerektirmektedir. Ancak bu parçalar arasında ihtilâflar sürüp gideceğinden 90 seneden beri huzur görmemiş olan halk usanıp Türkiye’yi buraya dâvet edecektir. Tahminimiz Türkiye için bu durum 10. ve son fırsat olarak gerçekleşecek ve aynen Kırım’ın halkın reyiyle Rusya’ya iltihakı gibi Musul vilayeti de plebisitle Türkiye’ye intikal edecektir. Bu durumun Suriye için bile mevzubahis olabileceğini düşünmek bir hayal olmasa gerektir.

Parçalanmada istiklâl ilân edecek olan “Kürt Muhtar Bölgesi” de dâhilî muhtariyet veya benzeri bir taleple Türkiye’ye iltihâk etmekte tereddüd etmeyecektir.

Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler!

Kadir MISIROĞLU

DOSYAYI İNDİR

Dosyaları indirmek için İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi Farklı Kaydet deyiniz.

Share.