Musul Meselesi ve Irak Türkleri

0

musul-600x900-500x500Değerli Okuyucu!..

“Misak-ı Millî”ye dahil olduğu halde lozan’da kurtarılamayan aziz vatan parçalarından biri de bizim eski “Musul vilâyetimiz”dir!.. Son zamanlarda dehhâmeleşen “Kürtçülük Mes’elesi” ile katlanılamaz bir çapa ulaşan “mâlî sıkıntılar” muvâcehesinde burası daha büyük bir ehemmiyet arzetmektedir.

Zira zengin petrol yataklarını hâiz bulunan bu kadîm Türk toprağında iki buçuk milyon Türkmen yaşamaktadır.

Bu sebeple, Musul’un hazin kaybediliş macerası ile gelecekteki kurtarılma imkânları üzerinde asker-sivil bütün vatanseverleri düşünmeye dâvet edecek olan bu tek eseri, umûmî еfkara takdimden şeref duymaktayız!

SATIN AL

YURTDIŞINDAN SATIN AL

Share.