Muhtasar İslâm Tarihi C.2

0

Muhtasar_2-500x500Değerli Okuyucu !…

Bugün Milletlerin – Şapla Şeker birleştirmek kabilinden – bloklaşmalarla üstün bir güce ulaşma gayreti peşinde koşmaktayken İslâm Ümmetinin – tabii vasfı olması lâzım gelen – Birlik ve Beraberlikten mahrum bulunması hazin bir tecellidir!… İslâm’dan matlub olan gâyenin kâmil bir sûrette gerçekleşebilmesi için bu suurun ihya edilmesi ilk ve en mühim bir lâzimedir. Ümmetin parçalanmış olmasının bir neticesi olarak Dünya’nın bir çok yerinde Müslümanlar’ın zulme mâruz bulunması ile sâbittir ki bu lâzime en acil bir ihtiyaçtır!… Bunu gidermenin en müressir çâresinin ise, İslâmî Tarih şuurunun canlandırılması olduğu muhakkaktir.

SATIN AL

YURTDIŞINDAN SATIN AL

Share.