İslâmî gelişmeye bir misal !..

0

İslâmî gelişmeye bir misal !..13

İslâmî gelişmeye bir misal !..14

İslâmî gelişmeye bir misal !..15

İslâmî gelişmeye bir misal !..16

İslâmî gelişmeye bir misal !..17

Yukarıda çember içine alınan yerlerde görüleceği üzere caddenin ismi “Lenina/Lenin Bulvarı” olarak geçmektedir.

Aynı cadde ilerleyen dönemlerde ise (aşağıda görüleceği üzere) “Bahûddin Nakşbend Bulvarı” olarak anılacaktır.

İslâmî gelişmeye bir misal !..18

Share.