Mecelle’nin Hükümleri Nasıl Oluşmuştur? Mecelleden Önce Hangi Hükümler Geçerliyidi?