KIRK BİR GÖRGÜ ŞAHİDİNDEN NAKLEN BENDEN TARİHE HABERLER