KADER PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN GEÇMİŞİ VE GELECEİ