Daha Önce Söylediğiniz Bazı Hâdiseler Şuan Gerçekleşiyor Bu Bir Keramet midir?