Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Adını İzinsiz Kullanarlar Hakkında

0

Kıymetli tâkipçilerimiz, bir süredir bâzı şahsiyetsizlerin Üstad Kadir Mısıroğlu’nun adını kullanarak bâzı kimselerle/yerlerle işlerini hallettirme gayreti içerisinde olduklarını, sosyal medyada üstadla foroğraflar, üstad hakkında doğru/yanlış bilgler paylaşarak prim yapma gayreti içerisinde olduklarını müşâhede ettik.

Öncelikle şunu belirtelim, Üstadımızın dâvâsını davâlanan, onun eserlerini okuyup hakîkat tellallığına soyunan herkes Üstadımızın talebesidir, yalnız Üstadımızın bütün (husûsi/umûmi) işlerine koşturan, onun yaklaşık 15 yıldan beri hizmetini gören Nurullah Mısıroğlu ve Ali İhsan Bahadır’dır. Bu iki kişinin dışında Üstad nâmına herhangi bir meseleyle ilgili birileri bir şey isterse kesinlikle itibar etmeyiniz.

Bu saçmalıklar devam ederse eğer, tespit ettiğimiz isimleri ilân edecek ve hukûki mücâdelemizi başlatacağız.

Share.