ESERLERİ

0 Musul Meselesi ve Irak Türkleri

Değerli Okuyucu!.. “Misak-ı Millî”ye dahil olduğu halde lozan’da kurtarılamayan aziz vatan parçalarından biri de bizim eski “Musul vilâyetimiz”dir!.. Son zamanlarda…

0 Moskof Mezâlimi

Değerli Okuyucu! “Moskof Mezalimi” birbirinin lazım-ı gayri mürafıkı (ayrılmaz parçası) olan iki kelimeden terekküb eden bir ifade!… Bunun yüklendiği mana…

0 Macar İhtilâli

Rus Emperyalizminin acı çilesi içindeki muazzam esir kitlenin elli milyonu bizim özbeöz Türk olan kardeşlerimizdir. Onların da Kırım, Kafkasya ve…

0 Lozan Zafer mi, Hezimet mi?! C.1

Müellif (yazar) eserini şu şekilde takdim etmektedir : Lozan, muazzam bir imparatorluk mirasının hân-ı yağması (yağma sofrası) dır. Türk’ün şahsında…

1 3 4 5