“İslamcı Gençliğin El Kitabı” Adlı Eserinizde Tavsiye Ettiğiniz Bâzı Eserlerde Sıkıntılı Yerler Var Mesela “Allah Dostu Derki”, “Safahat” Bu Eserleri Nasıl Değerlendirmeliyiz?

0

Share.